El centre

Estètica i bellesa

Tractaments facials

Tractament corporals

Tractaments terapèutics

Salut i benestar

Assessorament

La Botiga

 

Contacte

Flors de Bach

Coaching i PNL personal
i per a empreses

 

Coaching i PNL personal
i per a empreses

La PNL és una tècnica eficaç que ens proporciona eines
pràctiques per la resolució d’objectius personals i d’empreses.
Es basa en el pensament positiu estratègic, l’assimilació de
recursos i l’acció cap a l’estat personal o projecte que volem assolir.
El canvi com a observadors és el que ens permet que l’acció
més petita, pel fet de ser diferent provoqui resultats inèdits.